Enerji Verimliliği

Üretim Verimliliği

Enerji verimliliğini kısaca, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesini, sanayi ve endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması olarak tanımlayabiliriz.

Firmamız enerji verimliliği alanında uzman sertifikalı mühendisi ve çözüm ortakları ile birlikte binalarda ve endüstriyel tesislerde verimlilik ve maliyet hedeflerine ulaşabilmeleri için; atık ısı geri kazanımı ve invertör teknolojileri gibi konuları kapsayan bütünsel enerji verimliliği çözümleri sunuyoruz.

Enerji Verimliliğinin Önemi:

  • ⦁ Çevresel Sürdürülebilirlik:

       Enerji verimliliği, enerji üretimi ve tüketimi süreçlerinde daha az kaynak kullanımını ve çevresel etkileri azaltmayı amaçlar. Daha az enerji tüketimi, karbon emisyonlarını düşürerek iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunur. Doğal kaynakların korunması ve çevrenin daha az etkilenmesi, enerji verimliliğinin çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik bir rol oynamasını sağlar.

  • ⦁ Maliyet Tasarrufu ve Ekonomik Avantajlar:

      Enerji verimliliği, işletmeler ve bireyler için önemli bir maliyet tasarrufu potansiyeli sunar. Daha verimli çalışan sistemler, enerji maliyetlerini düşürerek bütçeler üzerinde olumlu bir etki oluşturur. Ayrıca, enerji verimli teknolojilerin kullanımı, uzun vadede enerji tasarrufu sağlayarak ekonomik avantajlar sunar.

  • ⦁ Enerji Güvenliği ve Kaynak Dengelemesi:

       Enerji verimliliği, enerji kaynaklarının daha etkili ve dengeli bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Bu, enerji arzındaki dalgalanmalara karşı direnç oluşturarak enerji güvenliğini artırır. Aynı zamanda, enerji verimliliği sayesinde enerji talebi ile kaynaklar arasında daha sürdürülebilir bir denge sağlanabilir. Bu, enerji kaynaklarının aşırı kullanımının önüne geçerek gelecek nesiller için enerji arzını güvence altına alır.

Enerji Verimliliği Çözümleri:

ATIK ISI

KAZAN SİSTEMLERİ

Üretim Verimliliği

Önlemler;

I-Atık ısının kullanımına yönelik olarak baca gazı kısmına ekonomizer takılması

Enerji Tasarruf Oranı (%)

I-%20'e varan

FIRIN SİSTEMLLERİ

Üretim Verimliliği

Önlemler;

I-Baca gazlarından atrık ısı geri kazanımı

Enerji Tasarruf Oranı (%)

I-%45'e varan


BUHAR SİSTEMLERİ

Üretim Verimliliği

Önlemler;

I-Flaş buhar geri kazanımı

Enerji Tasarruf Oranı (%)

I-%10'e civarında


KOMPRASÖR SİSTEMLERİ

Üretim Verimliliği

Önlemler;

I-Atık ısı geri kazanımı

Enerji Tasarruf Oranı (%)

I-%70'e varan


Atık Isı Kullanımları

Atık Isı ile Sıcak Su Elde Edilmesi

1.1 Baca Gazındaki Atık Isının Kullanılması

ekonomizer

Ekonomizer, bir enerji geri kazanım cihazı olarak baca gazlarındaki atık ısının değerlendirilmesini sağlar; çalışma prensibi, baca gazları ile kazanın besleme suyu arasında bir eşanjör vasıtasıyla gerçekleşir, bu eşanjör, baca gazlarındaki yüksek sıcaklıkta bulunan ısıyı absorbe ederek kazanın besleme suyunu ısıtarak kazandaki enerji verimliliğini artırır ve atık ısıyı etkin bir şekilde kullanarak enerji tasarrufu elde eder.

1.2 Komprasördeki Atık Isının Kullanılması

ekonomizer

Yağlı kompresörlerde sıkıştırma işlemi sırasında ortaya çıkan atık ısı, verimliliği artırmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kullanılabilir. Bu süreç, sıcak yağın soğutulmasıyla birlikte gerçekleşir. Sıcak yağ, özel bir eşanjör sayesinde soğutulur ve elde edilen sıcak su, çeşitli proseslerde değerlendirilebilir.

Bu yenilenebilir enerji kaynağıyla elde edilen sıcak su, farklı endüstriyel uygulamalarda kullanılarak enerji maliyetlerini azaltabilir ve çevresel etkileri en aza indirebilir. Aynı zamanda, atık ısının etkin bir şekilde değerlendirilmesi, sürdürülebilir enerji kullanımına yönelik adımların bir parçası olarak öne çıkar.

Atık Isı ile Elektrik Üretimi
ekonomizer

Organik Rankine Cycle (Atık Isıdan Elektrik Üretimi), düşük sıcaklıkta kaynaklardan (örneğin güneş enerjisi, endüstriyel atık ısı, jeotermal kaynaklar) alınan ısı enerjisini kullanarak, organik bir çalışma akışkanının bu ısıyı almasını ve buharlaşmasını sağlar. Ardından, bu buharın genleşmesi ve bir tür turbo-jeneratör vasıtasıyla mekanik enerjiye dönüştürülmesi ile elektrik enerjisi üretilir.

DEĞİŞKEN HIZ SÜRÜCÜSÜ(DHS)

FAN ve POMPA SİSTEMLERİ

Üretim VerimliliğiÜretim Verimliliği

Önlemler;

1- Yüksek verimli fan ve pompa uygulamaları

2- Fan ve pompalarda değişen hız sürücü(DHS) uygulaması.


Enerji Tasarruf Oranı (%)

1- %70'e varan

2- %50'e varan


İnvertör Uygulaması

ekonomizer

Fan ve pompalarda kullanılan invertörler, işletme frekansını sürekli olarak ayarlayarak ekipmanların enerji ihtiyacını optimize eder. Bu sayede, sistem performansında artış sağlanırken enerji tüketimi minimum seviyeye indirilir, böylece işletme maliyetlerinde önemli tasarruflar elde edilir. Invertör uygulaması, ekipman ömrünü uzatır, bakım maliyetlerini düşürür ve çevresel etkiyi azaltır.

ENERJİ İZLEME SİSTEMİ

Enerji izleme sistemi; işletmelerin enerji tüketiminin ve enerji hattının anlık olarak tek bir merkezden izlenmesine, analiz edilmesine ve yönetilmesine olanak sağlayan sistemdir.
Tüketicilere, enerji tüketim alışkanlıkları hakkında bilgi sağlanmasını ve kullanılan enerjiye dair verilerin toplanmasını amaçlamaktadır.
Firmamız çözümü, işletmenizde kullanılan enerjinin optimum maliyetlerle, sürekli ve kaliteli olarak sağlanmasını ve çevreye duyarlı şekilde kullanımının planlanmasını sağlayan enerji izleme sistemi sunmaktadır. Enerji sisteminin, uçtan uca kontrol edilmesi sayesinde enerji verimliliğinin arttırılması ve enerji maliyetinin azaltılması için seçenekler sağlamaktır.